ジェイ・スミス JAYSMITHSHOP


แมเตอร์ส ซาวอน เดอ มาร์เซย์

IS THE TRADITION FOR BODY CARE <---ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวดั้งเดิม 

FRENCH LABEL  <---มีฉลากรับรองจากประเทศฝรั่งเศส 

TRADITIONAL KNOW-HOW <---ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม 

NATURAL AND UNIVERSAL PROPERTIES <---เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเป็นสากล 

SOAP MAKER SINCE 1894 <---ผลิตมาตั้งแต่คศ. 1894 ( 121ปี ) 

ได้รับการรับรองจากสหภาพอุตสาหกรรมการผลิต สบู่แห่งเมืองมาร์เซย์และได้รับอนุญาติให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ SAVON DE MARSEILLE ในป้ายและฉลากกำกับสินค้า 

เป็นแบรนด์เดียวที่ยังมีโรงงานผลิตสบู่โดยใช้กรรมวิธ๊ในการผลิตดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล บริษัท ลาซาวอน เนอรี่ดูมิดี ซึ่งเป็นบริษัทเดียวที่มีโรงงานผลิตสบู่ที่เหลืออยู่ในเมืองมาร์เซย์และเป็นโรงงานที่ผลิตสบู่โดยใช้ความ เชี่ยวชาญแบบสมัยโบราณที่อาจกล่าวขานกันได้ว่าเป็นผู้ผลิตสบู่ต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และมีตำนานการผลิตสืบมาเป็นที่ ยอมรับกันมาเมื่อประมาณ 120ปี มาแล้ว จนติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยการใช้หม้อต้มขนาดใหญในการต้มสบู่ 

เมืองมาร์แซย์เป็นเมืองแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ในแถบ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นที่รู้จักจากนานาประเทศ เกี่ยวกับการผลิตสบู่ ย้อนไปในยุคโบราณ : สบู่ก้อนแรกได้ทำขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรีย ( ในเมือง ALEPPO ) เมื่อ2,000 ปีก่อนคริสต-ศักราช และ ถูกนำเข้าไปในยุโรปโดย ชาวครูเสด เรายกย่องสบู่แห่งเมือง ALEPPO ให้เป็นบิดาของสบู่ทั้งหมดในยุโรป ในศตวรรษที่ 19 เมืองมาร์แซย์ได้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ ซึ่งมีโรงงานผลิตมากกว่า 10 แห่ง และโรงงานเหล่านี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองมาร์แซย์ในเรื่องการใช้วัตถุดิบท่ี่เป็นธรรมชาติ และ ทุกอย่างสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สบู่มาร์แซย์ได้ รับความสนใจในต้นยุค 80ได้อีกครั้งในเรื่องการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์...............

- A giant soap with our brand on le Vieux Port de Marseille : Olivecube of 17 tons. 

สบู่ก้อนยักษ์ภายใต้แบรนด์ของเราที่มีน้ำหนัก17ตันมีวางแสดงโชว์ และเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่ผ่านแวะมาถ่ายรูป ตั้งอยู่ที่ท่าเรือเก่าของเมืองมาร์กเวย์

- Our soap: an iconic product of Marseille presented for a major cultural event 

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สืบขานตำนานเรื่องราวของสบู่มาร์กเซย์และเป็นที่อ้างอิงในแง่การเผยแพร่วัฒนธรรมการผลิตสบู่มาร์กเซย์

- Story telling : a good product never die. มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

Make a free website with Yola